ඉදිරි දැක්ම 

ප්‍රශංසනීය පළාත් රාජ්‍ය සේවයක්.

මෙහෙවර 

තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සකස් කිරීම සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවය මනාව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සියළු පාර්ශවයන්ගේ සහභාගීත්වය තුලින් විනිවිධභාවයෙන් යුක්ත ප්‍රශංසනීය පළාත් රාජ්‍ය සේවයක් සඳහා අඛණ්ඩව දායකවීම.  

නවතම පුවත්

උතුරු මැද පළාත්  උපාධිධාරී / ඩිප්ලෝමාධාරී  ගුරු බඳවා ගැනීම 2016 (2017) - දෙවන අදියර

 

2017.10.09 දින පෙ.ව. 9.00 ට උතුරු මැද පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කෙරේ.

 

පත්වීම්ලාභීන්ගේ නාමලේඛණය

 

 

 

නිවේදන

Visitors to www.psc.nc.gov.lk

205911
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
106
368
1764
202230
6991
28665
205911
Your IP: 54.145.124.143
2017-11-24 07:01